மூடு

அமிரா அதாரா ஒரு பையனிடமிருந்து குத க்ரீம்பீயைப் தமிழ் காம கதை அம்மா மகன் பெற்று சத்தமாக குமுறுகிறார்.

பையன் ஒரு குஞ்சின் புண்டையில் ஒரு பெரிய டிக் வைக்கிறான், பின்னர் கழுதையில், அதிலிருந்து அவள் தன் வாழ்க்கையில் முதல் குத தமிழ் காம கதை அம்மா மகன் உச்சியை அடைகிறாள். இயற்கையாகவே, குஞ்சு குழிக்குள் ஆழமான உடலுறவில் இருந்து உயரும் மற்றும் குடுப்பதால் உயரும். அமிரா அதாரா புற்று நோயைப் போல புணர்ந்து, மெல்ல நீட்டிக் கொண்டிருக்கும் அவளது இறுகிய கழுதைக்குள் இருக்கும் இதமான உணர்வுகளால்.