மூடு

சிகிச்சை அறையில் உள்ள அழகான மருத்துவர் மெல்ல உறிஞ்சுகிறார் அம்மா மகன் காம லீலைகள்

சிகிச்சை அறையில் இருக்கும் ஒரு அழகான மருத்துவ மருத்துவர், நோயாளியின் முன் தனது வெள்ளைக் கோட்டைக் கழற்றிவிட்டு, சிவப்பு உள்ளாடையில் இருக்கிறார், பின்னர் பிச் அம்மா மகன் காம லீலைகள் ஆடைகளை அவிழ்த்துவிட்டு, அவளது முகத்தில் படபடப்பைப் பெறுகிறார்.